Att tänka på när du placerar hjärtstartare utomhus

Vi kan rädda fler liv om vi kan göra hjärtstartare mer tillgängliga. Hjärtstartare behöver placeras på platser där de kan finnas till hands dygnet runt. Det innebär att fler hjärtstartare måste placeras utomhus och att placera en hjärtstartare utomhus kräver mer eftertänksamhet. Den klarar bland annat inte minusgrader under en längre stund och den behöver även skydd mot damm, smuts och vatten. Risken för stöld och vandalisering ökar tyvärr också när den placeras på mer tillgängliga platser. Men det finns verktyg till att kunna lösa dessa problemställningar och på så vis kunna öka tillgängligheten som i förlängningen även kan rädda fler liv.
IP-klassning  

IP-klassning visar hur tålig en hjärtstartare är mot fukt och damm. IP-värdet är uppdelat i två siffror, där den första anger graden av skydd för ämnen/föremål och den andra anger skyddet mot fukt och väta. Det kan vara stor skillnad mellan de olika hjärtstartarnas IP-klassning, men ju högre IP-värde desto bättre rustad är hjärtstartaren för att kunna förvaras utomhus.  

Året runt eller sommarhalvåret?  

Vilken temperatur kommer hjärtstartaren utsättas för? Fundera kring om du ska ha din hjärtstartare utomhus året runt eller bara under sommarhalvåret? Beroende på om hjärtstartaren kommer utsättas för kyla under 5+ finns det olika skåp att använda sig av. Vid placering utomhus, året runt, måste hjärtstartaren placeras i ett värmeskåp. Ska den däremot endast sitta uppe under sommarhalvåret och temperaturen inte understiger 5+ räcker det med ett förvaringsskåp. Vi vill däremot uppmuntra att ha hjärtstartaren ute under hela året och rekommenderar inte att den är placerad ute endast under sommarhalvåret. Vi förespråkar att en hjärtstartare är tillgänglig under alla årstider!  

Ett larmat och övervakat skåp minskar riskerna för stöld. 

I den bästa av världar förstår alla människor värdet av en hjärtstartare och ser inte den som en potentiell inkomstkälla. Den världen stämmer överens med verkligheten till en stor del, men inte helt. 

Man har lyckats att begränsa begagnatmarknaden i viss mån och gjort den mindre attraktiv genom att vissa marknadsplatser valt att inte distribuera hjärtstartare i andrahand. 

Vår vision är att hjärtstarten ska kunna sitta uppe i en offentlig miljö, riskfritt. Ett övervakat förvaringsskåp minskar risken för stöld och gör det avsevärt mycket svårare att komma över en hjärtstartare obemärkt. Förvaringsskåpet är utrustat med ett ljudligt larmsystem på 98dB som ljuder vid ett eventuellt stöldförsök och med den smarta uppkopplingen informeras vi direkt och kan agera därefter.  

Lösningen – ViaProtects tjänst Värmeskåp/förvaringsskåp  

Vi kan erbjuda en helhetslösning och som innefattar minimalt arbete eller ansvar för dig som kund. Vi tillhandahåller ett förvaringsskåp som i hög grad skyddar mot damm, vatten och som är utrustad med ett larmsystem. 

Du har dessutom möjlighet att optimera skåpet med vår smarta uppkoppling. Det är en övervakningstjänst som innebär att hjärtstartaren är övervakad dygnet runt, året om. Den smarta uppkopplingen meddelar så fort skåpet öppnas, oavsett avsikt, och vidtar åtgärder. Med vår övervakningstjänst kan du med större trygghet placera hjärtstartaren både synligt och tillgängligt.