Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på ViaProtect

För ViaProtect AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om
hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk
person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar
inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och
e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med
personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller
datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering,
lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register
omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom ViaProtect AB:s verksamhet är ViaProtect AB personuppgiftsansvarig. (org.nr & adress till bolaget).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och
kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om
närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra
våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla
regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita
andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller
elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi
kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten
och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker
det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för
behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer
som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som
Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag
eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är
självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy
och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är
nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund
av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett
antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka
personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga
uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta
n.n. som är
ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den
senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i
personalhandboken