Visste du att vår smarta uppkoppling övervakar hjärtstartaren dygnet runt

Batterier och elektroner ska bytas, helst innan bäst före datumet ens har passerat. Är hjärtstartaren dessutom placerad i en offentlig miljö behövs kontinuerliga kontroller för att fastställa att den sitter fullt funktionsdugligt på sin plats. Det måste finnas en rutin för att stämma av att allt är i sin ordning samt kontrollera utfallet av självtesterna och egen kontrollerna hjärtstartaren själv utför. Om hjärtstartaren har använts i skarpt läge måste både batterier och elektroder bytas ut. När något så enkelt som att byta batteri är livsviktigt, då går det inte att vänta till nästa dag, vecka eller månad att byta. För när olyckan är framme och allt blir skarpt läge måste din hjärtstartare fungera. Då om HLR startas och hjärtstartaren finns inom 180 sekunders räckhåll kan vi ge den personen med hjärtstopp upp till 70% större chans att överleva.
Vår smarta uppkoppling är lösningen  

Vi har hittat en lösning på underhåll och med vår smarta uppkoppling slipper du oron kring hur och när hjärtstartaren ska underhållas samt om den verkligen fungerar vid ett skarpt läge.   

Vi underlättar för er att tillhandahålla en hjärtstartare och tillsammans ser vi till att allting fungerar. Alltid, dygnet runt.  

Med vår övervakning kan du fastställa att din hjärtstartare fungerar och du kan känna dig trygg om det någon gång skulle behöva användas.  

Med vår övervakning är förvaringsskåpet uppkopplat dygnet runt. Varje gång skåpet öppnas blir ni informerade kring detta och vid skarp läge kontaktas räddningstjänst. Om det istället skulle handla om sabotage går ett ljudligt larm. Alla hjärtstartare är dessutom försedda med ett unikt serienummer vilket kan underlätta att återfinna den igen, om någon exempelvis skulle sälja den i andrahand. Men då måste den registreras på hjärtstartarregistret.    

Sammanfattningsvis!  

Vi registrerar din hjärtstartares placering i hjärtstartarregistret, förser er med batterier och elektroder när det är dags, övervakar funktionsstatus dygnet runt och skickar statusrapporter månadsvis. Vi står för fullskalig service och underhåll. Allt för att du ska känna dig trygg och veta att den fungerar som den ska.